INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

ADRIANA.TEX d.o.o.

INDUSTRIJSKA 106

RUMA

21.08.2019. je stupio na snagu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS" br. 87/2018)- u daljem tekstu Zakon. Želimo sve naše zaposlene radnike i lica na koje se podaci odnose obavestiti da društvo Adriana.tex d.o.o. obradu Vaših podataka vrši u skladu sa Zakonom.

NAČELA ZAŠTITE PODATAKA

Adriana.tex d.o.o. obrađuje podatke:

ZAKONITOST

Zakonitost, odnosno pravni osnovi obrade podataka o ličnosti mogu biti:

SVRHE OBRADE

PRIMALAC

Primaoci kojima se dostavljaju podaci o ličnosti su državne institucije kojima, prema zakonima Republike Srbije, smo podatke dužni dostaviti (poput: Poreska uprava, Inspekcija rada, PIO, RFZO, NSZ...).

Primaoci podataka mogu biti i obrađivači. Naime, u obradi podataka mogu biti uključeni, po potrebi i u skladu s ograničenjima koje Zakon propisuje, drugi subjekti, obrađivači (primer pružanje informatičkih usluga, pružanje usluga zaštite, pružanje usluga računovodstva i finansija, controllinga, kadrovskih poslova, poslova zaštite na radu). S takvim subjektima se ugovorni odnos uređuje detaljno te se osigurava da su Vaši podaci o ličnosti zaštićeni na primeren način i u skladu sa zahtevima Zakona.

VAŠA PRAVA

Neovisno o pravnom osnovu obrade podataka, Vi imate pravo na:

-     pristup, izmenu ili dopunu podataka,

Sva prava podležu srazmernim ograničenjima u skladu s Zakonom.

Svoj pisani zahtev uputite na: info@adrianatex.com ili lično, odnosno putem pošte na Adriana.tex d.o.o., Industrijska 106, Ruma

ČUVANJE PODATAKA

Društvo Adriana.tex d.o.o. čuva podatke u skladu sa propisima Republike Srbije.

Ipak, velika većina podataka čuva se minimalno i to koliko je nužno za izvršenje naših obaveza prema našim zaposlenima.

Ako podatke obrađujemo na temelju Vašeg pristanka, podatke čuvamo kako je definisano u navedenom pristanku, period je u svakom slučaju determinisan ili dok ne povučete pristanak.

Podaci iz sistema video nadzora redovno se brišu, a čuvaju se najviše 6 meseci.

DODATNE INFORMACIJE

Adriana.tex d.o.o. štiti Vaše podatke, pa uzimajući u obzir najnovija dostignuća, kontekst i svrhu obrade podataka o ličnosti, kao i rizike različitih nivoa mogućnosti same obrade, sprovodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mere za omogućavanje uspešne primene načela zaštite podataka o ličnosti.

Adriana.tex d.o.o. ujedno sprovodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mere kojima se osigurava da integrisanim načinom budu obrađeni samo podaci o ličnosti koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade.

EVIDENCIJE O AKTIVNOSTIMA OBRADE

Društvo kao rukovalac podacima o ličnosti, vodi evidencije o aktivnostima obrade koje sadrže:

Adriana.tex d.o.o. osigurava da slučaju povrede podataka o ličnost bez nepotrebnog odlaganja i, ako je izvodivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvesti skladno Zakonu, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o povredi podataka o ličnosti, osim ako nije verovatno da će povreda podataka o ličnosti prouzrokovati rizik za prava i slobode pojedinaca.

Kada to Zakon propisuje Adriana.tex d.o.o. bez nepotrebnog odlaganja obaveštava i lica na koja se podaci odnose o povredi podataka o ličnosti.